Zwangerschaps-verlof en Bevallingsverlof

Wie zwanger is en werkt of een uitkering krijgt heeft recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering. Na de bevalling is er recht op bevallingsverlof en een bevallingsuitkering. Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof duren in totaal minstens 16 weken. Vrouwen kunnen het laatste deel van het bevallingsverlof spreiden over 30 weken. Ook krijgt een moeder extra verlof als haar baby lang in het ziekenhuis heeft gelegen.

Zie ook de bel 'werk en verlof".

Bron: Rijksoverheid