Kraamzorg

Basisverzekering

Kraamzorg wordt uit het basispakket van de zorgverzekering vergoed, namelijk minimaal 24 uur en maximaal 80 uur, verdeeld over uiterlijk tien dagen. Hierbij moet geteld worden vanaf de dag van de bevalling. Kraamzorg is verkrijgbaar na iedere bevalling, maar de plaats van bevalling is van invloed op het aantal dagen dat er maximaal kraamzorg gegeven kan worden. Zo worden de dagen in het ziekenhuis of geboortecentrum in mindering gebracht op het maximaal aantal uren kraamzorg. De zorgverzekeraar kan in de polisvoorwaarden hebben bepaald dat het aantal uren kraamzorg wordt vastgesteld op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIK).
Voor kraamzorg die je thuis ontvangt geldt een wettelijke eigen bijdrage van 4,20 euro per uur (2016). Als je in het ziekenhuis bevalt (zonder medische noodzaak), betaal je 33 euro per dag aan eigen bijdrage voor de kraamzorg die je na de bevalling ontvangt. Er geldt een hogere eigen bijdrage als de zorgverlener meer dan 119 euro per dag declareert. Het eigen risico is niet van toepassing voor kraamzorg.

Eigen bijdrage poliklinische bevalling

Als je in het ziekenhuis bevalt (zonder medische indicatie) betaal je tevens 333,46 euro (2016) aan eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling. De eigen bijdrage voor de ziekenhuisbevalling vervalt als er sprake is van een medische indicatie. Je kunt overigens een aanvullende zorgverzekering afsluiten met een vergoeding voor deze eigen bijdrage ziekenhuisbevalling.
Aanvullende verzekering
Verder kun je een aanvullende verzekering afsluiten voor de eigen bijdrages thuis (en in het ziekenhuis).