Kinderbijslag en Kind Gebonden Budget

De kinderbijslag

De kinderbijslag begint in het kwartaal na de geboorte van je kindje.
De kinderbijslag is een bedrag per kwartaal en begint in het kwartaal na de geboortedatum. Is je kindje geboren op 12 april, dan is het geboren in het tweede kwartaal. De kinderbijslag begint dan in het derde kwartaal. De SVB betaalt de kinderbijslag als het kwartaal is afgelopen, in dit voorbeeld dus begin oktober.
Alleen als je kindje is geboren op de eerste dag van een kwartaal, krijg je al kinderbijslag voor datzelfde kwartaal. Als je kindje op 1 april is geboren, begint de kinderbijslag dus in het tweede kwartaal. Maar is je kindje op 2 april geboren, dan pas in het derde kwartaal.

Wanneer stopt de kinderbijslag

De kinderbijslag stopt altijd als je kind 18 jaar wordt. Maar soms ook eerder.

Kind Gebonden Budget (KGB)

Het kindgebonden budget begint in de maand na de geboortedatum van uw kind. Is uw kind geboren in april, dan krijgt u het kindgebonden budget vanaf mei.
De eerste betaling kan even op zich laten wachten, maar daarna betaalt de Belastingdienst altijd vooruit. Voorbeeld: het kindgebonden budget van september krijgt u eind augustus.


Wanneer stopt het kindgebonden budget?


Het kindgebonden budget eindigt in de maand van de 18e verjaardag van uw kind. Wordt uw kind in april 18 jaar, dan krijgt u het laatste kindgebonden budget voor dit kind dus in april. De Belastingdienst betaalt dit bedrag eind maart aan u uit.