Kinderopvang en Kindertoeslag

Kinderopvang

Wil je straks je kind door iemand anders laten verzorgen als jullie weer aan het werk gaan of om andere redenen niet zelf op kunnen passen? Bij veel kinderdagverblijven en gastouders zijn lange wachtlijsten. Schrijf je dus op tijd in!

Je kunt kiezen voor opvang door een familielid (oma, tante, etc.), een erkende gastouder of een kinderdagverblijf.

Kinderopvang toeslag

Als je kindje naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan kun je mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is ook zo als je in het buitenland woont of werkt. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang.

Voorwaarden kinderopvang toeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten jij en je eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • je krijgt kinderbijslag, een pleegouderbijdrage voor het kind of je onderhoudt je kind in belangrijke mate
  • het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
  • je hebt een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar
  • jij en je toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • je werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of je volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor je toeslagpartner.

Je kunt ook op de site van de Belastingdienst Toeslagen kijken wat de uitgebreide voorwaarden zijn.
Wil je ongeveer weten hoeveel kinderopvangtoeslag je per maand kunt krijgen? Maak dan een proefberekening voor kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.
De Belastingdienst berekent je kinderopvangtoeslag over het maximum tarief voor kinderopvang. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang.

Kraamzorg

Het melden van bij een kraamzorginstelling doe je het beste rond de 12e week. Je verloskundige zal je adviseren. De kraamzorg is opgenomen in de basiszorgverzekering. Dan is het afhankelijk van je aanvullende verzekering of je recht hebt op meer uren.
Wettelijk heb je recht op 24 uur en maximaal 80 uur, dit wordt verspreid over 7 of 8 dagen.
Check je polisvoorwaarden waar je recht op hebt.
Standaard krijg je 49 uur als je borstvoeding geeft en 45 uur als je flesvoeding geeft.
Maximaal kun je 10 dagen kraamzorg krijgen maar dit zal dan op indicatie van de verloskundige zijn.
Het aantal uren waar je recht op hebt, is exclusief partusassistentie. Dit is een belangrijk onderdeel van de kraamzorg. Volgens het LIP krijgt het kraamgezin tot 2 uur na de geboorte van de placenta alles als partus uren vergoed. Daarna worden het kraamzorguren.

Bron: Rijksoverheid