Aangifte geboorte

Je bent verplicht om binnen drie dagen na de geboortedag van je baby aangifte te doen. Dit doe je in de gemeente waar je kindje is geboren. Na de aangifte geeft de gemeente een geboorteakte af.
Is het niet mogelijk om binnen drie dagen geboorte aangifte te doen door het weekend of een feestdag? Dan moet je dat op de eerste werkdag na het weekend of de feestdag doen. Doe je te laat aangifte, dan riskeer je een boete.

Wie doet aangifte?

De volgende personen mogen aangifte doen:

 • de vader of de moeder
 • iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een vriend of familielid. Let op: dit mag alleen als de ouders geen aangifte kunnen doen
 • een medebewoner van de woning waar je kindje geboren is. Let op: dit mag alleen als er niemand bij de geboorte aanwezig was
 • het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek. Let op: dit mag alleen als er niemand bij de geboorte aanwezig was.

Geboorteakte bij geboorteaangifte

Bij de geboorteaangifte wordt er een geboorteakte opgemaakt. In dit geboortebewijs staan de namen van je kindje. Kom je er later achter dat de naam van je kind verkeerd gespeld is? Dan kun je de fout in de geboorteakte laten verbeteren.

Welke documenten heb je nodig bij geboorteaangifte?

Als je aangifte doet van een geboorte, heb je de volgende documenten nodig:

 • geldig paspoort of identiteitskaart van jezelf. Een rijbewijs voldoet alleen als je woont in de gemeente waar je aangifte doet
 • geldig paspoort of identiteitskaart van de moeder. Een rijbewijs voldoet alleen als de moeder woont in de gemeente waar je aangifte doet.

De volgende documenten zijn niet verplicht, maar kunnen handig zijn om mee te nemen:

 • geboortebericht van het ziekenhuis of de verloskundige met daarin de geboortenamen, geboortedatum en geboortetijd van je kindje
 • kopie van een erkenningsakte als je kindje voor de geboorte is erkend
 • akte van naamkeuze als bij erkenning voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam je kindje krijgt.

Kosten geboorteaangifte

Aangifte doen van een geboorte kost niets. Wel betaal je kosten als je een afschrift van de geboorteakte wilt. Informeer hiernaar bij je gemeente.

Geboorte tijdens vervoer of reis?

Het kan zijn dat je kindje wordt geboren tijdens vervoer of op reis. Bijvoorbeeld:

 • in een ambulance, taxi of ander voertuig;
 • op een schip;
 • in een vliegtuig of helikopter.

Gebeurt dit op Nederlands grondgebied? Dan moet je aangifte van geboorte doen in de gemeente waar je kindje het voertuig of luchtvaartuig verlaat of waar het schip aanlegt.

Aangifte doodgeboren kindje

Komt je baby levenloos ter wereld, dan kun je als ouder bij de gemeente een akte van een levenloos geboren kind laten opmaken.

Aangifte levenloos geboren kind

Het opmaken van de akte levenloos geboren kind is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap. De akte komt inhoudelijk overeen met een geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister.
De akte van een levenloos geboren kind is een officieel bewijs en een officiële erkenning dat het kind ter wereld is gekomen.

Achternaam kiezen voor een levenloos kind

Ook mogen de ouders als het om een eerstgeborene gaat, de achternaam van hun kind kiezen. Dat kan de achternaam van de vader of van de moeder zijn. De naamkeuze is niet bindend voor volgende kinderen.

Aangifte overleden kort na geboorte

Van een kind dat kort na de geboorte komt te overlijden, wordt een geboorteakte opgemaakt. Dat geldt ook als het kindje overlijdt binnen de termijn van 3 dagen die geldt voor de geboorteaangifte. Er wordt dan gelijktijdig een akte van overlijden opgemaakt.

Bron: Rijksoverheid